FD Beregening is een specialist op het gebied van bronnen. Er bestaan vele manieren om een bron te boren. De stand van het grondwater en de grondlagen zijn bepalend hoe diep er geboord moet worden. Voorts moet er bepaald worden hoeveel water er moet worden afgenomen.

Nah het boren van het gat wordt er een filter geplaatst. Door middel van een pomp wordt het water opgezogen. Afhankelijk van de grondwaterstand kan er een bovengrondse pomp geplaatst worden. Is de grondwaterstand te diep dan zal er een ondergrondse waterpomp geplaatst worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FD Beregening.